Læreplanen for klasse B

Læreplan for
førerkortklasse B

Trinnvurderings skjema

Trinn 2
Trinnvurdering

Trinn 3
Trinnvurdering

Kurs

Trinn 3
Sikkerhetskurs på øvingsbane

Trinn 4
Sikkerhetskurs på veg

Loggføring trinn 4

4.1.1
Bilkjøringens risiko

4.1.2
Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3
Planlegging og kjøring i variert miljø

4.1.4
Refleksjon og oppsummering

Nyttige sider

Sikkerhetskontroll

Nyttige sider

Dokumenter