Step 1 of 21

Bil Trinn 3 Trinnvurdering

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3, før eller etter at sikkerhetskurs på øvingsbane er gjennomført.

Eleven skal med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.