Øvelseskjøring med MC

Generelt gjelder at:

  • dersom eleven er under 25 år må hun/han ha med legitimasjon, bevis for fullført trafikalt grunnkurs eller gyldig førerkort i annen klasse
  • dersom eleven er over 25 år gjelder kun krav til legitimasjon
  • ledsager må være 25 år og hatt førerrett i den aktuelle førerkortklasse uavbrutt de siste 5 år

Førerkort A1, lett MC – dvs MC med slagvolum under 125 cm3 (kubikk), og effekt ikke over 11 kw.
Førerkortet kan tas fra 16 år. Øvelseskjøring kan starte fra 15 år.

Førerkort A, mellomtung MC – dvs MC med motoreffekt under 25 kw, og under 0,16 kw pr kg egenvekt (fremkommer i vognkortet). Førerkortet kan tas fra 18 år. Øvelseskjøring kan starte fra 16 år.

Førerkort A, tung MC – dvs MC uten begrensninger. Førerkortet kan tas fra 21 år. Øvelseskjøring kan starte fra 19 år.

Men dersom du har førerkort A, for mellomtung MC, og har kjørt denne kjøretøyklassen i to år, kan førerkortet utvides til A, tung MC. Det betyr at dersom du tar førerkort A for mellomtung MC som 18 åring, vil du kunne kjøre tung MC uten begrensninger fra du er 20 år.

For all øvelseskjøring med MC gjelder at både elev og ledsager skal ha gul refleksvest merket med L på ryggen samt ha kommunikasjonsutstyr for god toveis kommunikasjon. Også mobiltelefoner aksepteres nå som toveis kommunikasjonsutstyr til bruk under øvelseskjøring med MC. Dette forutsetter selvsagt at mobiltelefonene har tilleggsutstyr som gjør at de kan benyttes uten å komme i konflikt med forbudet mot bruk av håndholdte mobiltelefoner under kjøring.

Hovedregelen er at elev skal kjøre med ledsager som passasjer, men dersom vektbegrensningene på motorsykkelen er til hinder for det kan ledsager kjøre etter eleven på egen mellomtung eller tung MC. Med vektbegrensninger menes at vekten av elev, ledsager og kjøretøy i sum må være mindre enn motorsykkelens tillatte totalvekt (fremkommer i vognkort).

Kravet til gul refleksvest og toveis kommunikasjonsutstyr gjelder enten øvelseskjøringen skjer på en eller to motorsykler.