Andre gebyr

Teoriprøve kr 600,-
Praktisk prøve kl. B kr 1040,-
Praktisk prøve kl. BE kr 880,-
Praktisk prøve kl. A kr 1060,-
Utstedelse av førerkort kr 280,-
Fotografering til førerkort kr 75,-
Baneleie til NAF øvingsbaner kr 1.135,-
Baneleie til Eikås kr 800,-
Baneleie til mørkekjøring kr 150,-