Eliassen Trafikkskole

Fornøyde elever – dyktige bilførere

Vårt hovedmål er at våre elever blir så dyktige og trafikksikre som mulig før de går opp til førerprøven. Samtidig vil vi gi en kostnadseffektiv opplæring ved at vi legger opp undervisningen slik at timene blir utnyttet til det beste for deg. Still deg selv noen spørsmål angående ditt mål ved å ta førerkort.

* Billigst mulig førerkort – Ja, men ikke på bekostning av kvalitet
* Færrest mulig timer – Ja, men ikke færre enn at du blir en sikker bilfører
* Bli en sikker og dyktig bilfører – Ja, for din og andres sikkerhet

For å oppnå det beste resultatet i en kjøretime, vær godt foreberedt, les event. det aktuelle teoristoffet til nest time.

Kontakt

Telefon: 55 29 05 30

E-post: eliskole@online.no